Rytmika w przedszkolach organizacja balików, urodzin i imprez dla dzieci.Kontakt:

Bartosz Chraplewski

chraplak@wp.pl
tel. +48.795.930.130